Copyright © 2016  by Szymon Pawlicki  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sknm@zut.edu.pl
WELCOME TO OUR COMPANY
Jest to robot edukacyjny wzorowany na odpowiednikach stosowanych w przemyśle. Robot ten posiada możliwość obracania ramienia (dwie równoległe osie obrotu) oraz opuszczania i podnoszenia chwytaka/narzędzia/adaptera. Robot wykonywany jest przez jednego z członków Koła w ramach pracy dyplomowej.

SCARA