Copyright © 2016  by Szymon Pawlicki  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sknm@zut.edu.pl
WELCOME TO OUR COMPANY
Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie strony sprzętowej i programowej, dla wielokanałowego systemu sterowania serwonapędami, jako głównego komponentu kontroli ruchu robota o kinematyce pająka. W pracy zawarto opis opracowanego systemu do sterowania sześcionożnym robotem. System ten umożliwia sprawdzanie za pomocą wizualizacji 3D działania algorytmów odpowiedzialnych za sterowanie robotem. Zrealizowany został również pomysł na sterowanie sześcionożnym robotem za pomocą joysticka, umożliwiający poruszanie się robota po płaskim podłożu. W pracy zaprezentowano zaprojektowany sterownik obsługujący 40 serwomechanizmów modelarskich, komunikujący się z komputerem przy wykorzystaniu modułu Bluetooth, a także sposób jego oprogramowania.
Cel i zkres pracy :

PAJĄK